HÄLSOFACKSKOLAN

Sedan 1976 har HÄLSOKOSTRÅDET fungerat som hälsobranschens samarbetsorgan. HÄLSOFACKSKOLAN är det omfattande utbildningsprogram som finns för branschens personal. Utbildningen är uppbyggd i följande steg: 1: Grundkurs , 2: Hälsorådsgivarkurs , 3: Farmakognosi och naturläkemedel , 4: Fortbildning. Personal i hälsofackhandeln som genomgått hela utbildningen bär en namnskylt med texten Auktoriserad Hälsorådgivare .

Grundkursens kurskompendium läses per korrespondens och är riktad till nyanställda i hälsokostbranschen. Kursen ger en bred och översiktlig kunskap över hälsoområdet. Hälsorådgivarkursen är anpassad för personal i hälsokostbutik och finns som dagkurs. Dessutom finns möjligheter till självstudier. Utbildningen som dagkurs sker under 7 dagar. Varje kursavsnitt avslutas med skrivning. Diplom och namnskylt erhålles utan kostnad efter godkänt resultat. Farmakognosi och naturläkemedelskursens målsättning är att ge gedigna kunskaper om natur(läke)medel samt basala kunskaper i ämnet farmakognosi. Denna kurs kan inte läsas som självstudier. Den genomförs vid INSTUTUTIONEN FÖR FARMAKOGNOSI vid Uppsala Universitet där närvaro krävs. Kursen omfattar 6 dagars föreläsningar och demonstrationer. Fortbildningkursens avsikt är att vidareutbilda i intressanta och aktuella teman inom hälsokostbranschen. Kursen riktas främst till Auktorierade Hälsorådgivare . För att behålla auktorisationen krävs en genomförd fortbildningskurs per år.

KOSTNAD (1995 års pris): Grundkurs : 450 kr . Hälsorådgivare : 6.300 kr + 1.300 kr för kurslitteratur. Kostnad för självstudier (Kursmaterial): 2.500 kr inklusive moms, skrivningar, namnskylt och diplom. Farmakognosi och naturläkemedel :5.800 kr inklusive moms och anmälningsavgift 1.500 kr. Kostnad för kursmaterial tillkommer med 480 kr.

ADRESS: HÄLSOKOSTRÅDET, Box 5512, 114 85 Stockholm

TELEFON: 08/ 6650845

FAX: 08/ 6626548